Samen lukt het beter

Stichting Stadsboerin Doetinchem wil oogst, land en vriendschappen graag delen. Het is prachtig om te zien hoe wij en anderen groeien door gedeelde idealen en samenwerken. Dank voor het vertrouwen, het advies, de hulp en de samenwerking!

onze partners

Samen Doetinchem

Een project waarbij statushouders de kans krijgen om hun leven op te bouwen in Nederland. Een aantal mensen kookt, tuiniert wekelijks bij Stadsboerin. Ook onze bezorgdienst zetten we met een enthousiaste nieuwkomer op.

Stichting Pak An

Opgericht door de ondernemingen Grolsch en De Feestfabriek (Zwarte Cross), biedt fijne hulp door advies en netwerk.

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Zij helpen bij de ontwikkeling van ons burgerinitiatief.

Achterhoekse producenten waar we mee samenwerken

Biologische tuinderij Klein Broekhuizen in Wehl

Melkveehouderij en ijsboerderij De Steenoven in Hummelo

Varkenshouder De Dykhoeve in Herwen

Geitenkaasboerderij De Brommels in Winterswijk

Theeproducent Emma Blom

Jammakerij Groot Antink in Groenlo

Gert Smits De Heurne (groente en fruit)

Urtica De Vijfsprong in Vorden (zuivel)

Imker Gerard Obbink

Distreko, distributeur van biologische producten in de Achterhoek

Supermarkt Spar Legebeke, levert reststromen voor de kippen en varkens

Fruitbedrijf Horstink in Rha

Maalderij Bökkers on Olst (meel)

Tuinderij T Gelders Eiland (sappen)

Netwerkpartners voor kennis en ontwikkeling

Stadslandbouwproject Stadsbruk

Stadslandbouwproject Stadsbruk Malmo in Zweden en Stadsboerin werken samen. Het uitwisselen van kennis op het gebied van stadslandbouw in combinatie met een sociaal project waarbij mensen eigen ondernemerschap opbouwen, is het uitgangspunt.

Newbie netwerk

Het Newbie netwerk in de biologische landbouw helpt met kennis voor landbouwers die volledig nieuw in de sector starten.

Slow Food Achterhoek

De Slow Food beweging zet zich af tegen de industriële productie van voedsel. Ze wil de traditionele keuken behouden en daarmee ook het oorspronkelijk gebruik van gewassen, zaden, dieren en landbouwgebruiken van een regio.

Educatie

Zone College Doetinchem

Leerlingen werken twee dagen per week op het terrein van Stadsboerin in het kader van praktijkonderwijs.

Graafschap College

Stadsboerin is een stageplek voor leerlingen MBO.

Financiele hulp bij de start en doorontwikkeling

Noaberfonds Doetinchem

Een fonds ter beschikking gesteld door de gemeente Doetinchem en in beheer gegeven van de Doetinchemse Uitdaging met als doel om mensen te helpen bij het uitvoeren van initiatieven die de leefbaarheid van de burgers binnen de Doetinchemse samenleving bevorderen en de onderlinge betrokkenheid te versterken.

Coöperatiefonds van de Rabobank Noord- en Oost Achterhoek

Hiermee worden initiatieven die het maatschappelijke leven in de regio verbeteren ondersteund.

Provincie Gelderland

Subsidie voor Leefbaarheidsinitiatieven van de Provincie Gelderland.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Stadsboerin Doetinchem is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Sponsor

Compagnie Group Doetinchem

Adviseurs en accountants

VORMGEVING & WEBDESIGN

Studio 149, Arnhem

Grafisch ontwerp, dtp, webdesign

Stem op Stadsboerin Doetinchem! DORPSHUIS VAN HET JAAR 2020

Stadsboerin is genomineerd voor Dorpshuis van het Jaar!  Het is een initiatief van de Provincie Gelderland en de Leefbaarheidsalliantie en tijdens acht afleveringen laat Omroep Gelderland de 'strijd' om de titel zien. De ontmoetingsplek met de meeste stemmen krijgt de titel en 2.500 euro.

Stemmen kan binnenkort via https://www.dorpshuisvanhetjaar.nl/stem/

De eerste aflevering is op 11 oktober om 17.20 uur!