Samen lukt

het beter

Stichting Stadsboerin Doetinchem wil oogst, land en vriendschappen graag delen. Het is prachtig om te zien hoe wij en anderen groeien door gedeelde idealen en samenwerken. Dank voor het vertrouwen, het advies, de hulp en de samenwerking!

Onze partners

Samen Doetinchem, een project waarbij statushouders de kans krijgen om hun leven op te bouwen in Nederland. Een aantal mensen kookt, tuiniert wekelijks bij Stadsboerin. Ook onze bezorgdienst zetten we met een enthousiaste nieuwkomer op.

Stichting Noabers van het Waterrijk, die dagelijks kookt voor alleenstaande ouderen met onze oogst en ons geregeld bezoeken met bewoners.

Stichting Pak An, opgericht door de ondernemingen Grolsch en De Feestfabriek (Zwarte Cross), biedt fijne hulp door advies en netwerk.

Leefbaarheidbaarheidsalliantie Gelderland, zij helpen bij de ontwikkeling van ons burgerinitiatief. 

Achterhoekse producenten waar we mee samenwerken:

Biologische tuinderij Klein Broekhuizen in Wehl

Melkveehouderij en ijsboerderij De Steenoven in Hummelo

Varkenshouder De Dykhoeve in Herwen

Varkenshoudster Inge Vleeming van De Goede Gevulde in Halle

Imker Gerard Obbink

Distreko, distributeur van biologische producten in de Achterhoek

Supermarkt Spar Legebeke, levert reststromen voor de kippen en varkens

 

Netwerkpartners voor kennis en ontwikkeling:

Stadslandbouwproject Stadsbruk Malmo in Zweden en Stadsboerin werken samen en willen in 2020 elkaar versterken. Het uitwisselen van kennis op het gebied van stadslandbouw in combinatie met een sociaal project waarbij mensen eigen ondernemerschap opbouwen, is het uitgangspunt.

Het Newbie netwerk in de biologische landbouw helpt met kennis voor landbouwers die volledig nieuw in de sector starten. 

Slow Food Achterhoek. De Slow Food beweging zet zich af tegen de industriële productie van voedsel. Ze wil de traditionele keuken behouden en daarmee ook het oorspronkelijk gebruik van gewassen, zaden, dieren en landbouwgebruiken van een regio.

 

Financiele hulp bij de start en doorontwikkeling:

Noaberfonds Doetinchem, een fonds ter beschikking gesteld door de gemeente Doetinchem en in beheer gegeven van de Doetinchemse Uitdaging met als doel om mensen te helpen bij het uitvoeren van initiatieven die de leefbaarheid van de burgers binnen de Doetinchemse samenleving bevorderen en de onderlinge betrokkenheid te versterken.

Coöperatiefonds van de Rabobank Noord- en Oost Achterhoek, waarmee initiatieven die het maatschappelijke leven in de regio verbeteren worden ondersteund.

Subsidie voor Leefbaarheidsinitiatieven van de Provincie Gelderland.

Stadsboerin Doetinchem is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.