Samen lukt het beter

Stichting Stadsboerin Doetinchem wil oogst, land en vriendschappen graag delen. Het is prachtig om te zien hoe wij en anderen groeien door gedeelde idealen en samenwerken. Dank voor het vertrouwen, het advies, de hulp en de samenwerking!

onze partners

Stichting Pak An

Opgericht door de ondernemingen Grolsch en De Feestfabriek (Zwarte Cross), biedt fijne hulp door advies en netwerk.

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Zij helpen bij de ontwikkeling van ons burgerinitiatief.

Achterhoekse producenten waar we mee samenwerken

Biologische tuinderij Klein Broekhuizen in Wehl

Melkveehouderij en ijsboerderij De Steenoven in Hummelo

Horsterhof in Duiven

Landgoed Huis Sevenaer

Geitenkaasboerderij De Brommels in Winterswijk

Theeproducent Emma Blom

Jammakerij Groot Antink in Groenlo

Gert Smits De Heurne (groente en fruit)

Urtica De Vijfsprong in Vorden (zuivel)

Imker Gerard Obbink

Distreko, distributeur van biologische producten in de Achterhoek

Supermarkt Spar Legebeke, levert reststromen voor de kippen en varkens

Fruitbedrijf Horstink in Rha

Tuinderij T Gelders Eiland (sappen)

Netwerkpartners voor uitwisseling, kennis en ontwikkeling

Stadslandbouwproject Stadsbruk

Stadslandbouwproject Stadsbruk Malmo in Zweden en Stadsboerin werken samen. Het uitwisselen van kennis op het gebied van stadslandbouw in combinatie met een sociaal project waarbij mensen eigen ondernemerschap opbouwen, is het uitgangspunt.

Slow Food Achterhoek

De Slow Food beweging zet zich af tegen de industriële productie van voedsel. Ze wil de traditionele keuken behouden en daarmee ook het oorspronkelijk gebruik van gewassen, zaden, dieren en landbouwgebruiken van een regio.

Vrouwencentrum Alma

Uitwisseling met Vrouwencentrum Alma in Antwerpen

Stichting In Goede Aarde

Het herstel van de bodem is één van de belangrijkste sleutels voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen.

Smaakacademie

Hier werken innovatieve ondernemers en onderwijsinstellingen samen aan duurzamer én gezond voedsel – bij voorkeur uit eigen regio.

Amphion Taalcafé

Laborijn

Mini Manna

Stichting Moms

Present Doetinchem

Sport-ID

Stadskamer Doetinchem

Voedselbank Doetinchem

Yoin

Educatie

Zone College Doetinchem

Leerlingen werken op het terrein van Stadsboerin in het kader van praktijkonderwijs.

Yuverta Velp

Stadsboerin is een stageplek voor leerlingen MBO.

Graafschap College

Stadsboerin is een stageplek voor leerlingen MBO.

Warmonderhof, opleidingscollectief voor biologisch-dynamische landbouw

Stadsboerin biedt stagiaires van deze opleiding een plek.

Rietveld Lyceum

en Stadsboerin werken samen aan de ontwikkeling van een open leer- ervaringsplek voor jongeren in en rond De Loods op het terrein van de Stadsboerin.

Aeres Velp

Stadsboerin is een stageplek voor het MBO en ontwikkelt met deze onderwijsinstelling een lesprogramma op locatie.

Financiele hulp bij de start en doorontwikkeling

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Stadsboerin Doetinchem is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Coöperatiefonds van de Rabobank Noord- en Oost Achterhoek

Hiermee worden initiatieven die het maatschappelijke leven in de regio verbeteren ondersteund.

Oranjefonds

Stichting die aan stichtingen en verenigingen financiële middelen verstrekt ter versterking van de sociale kant van de samenleving.

Naoberfonds Doetinchem

Een fonds ter beschikking gesteld door de gemeente Doetinchem en in beheer gegeven van de Doetinchemse Uitdaging met als doel om mensen te helpen bij het uitvoeren van initiatieven die de leefbaarheid van de burgers binnen de Doetinchemse samenleving bevorderen en de onderlinge betrokkenheid te versterken.

Provincie Gelderland

Subsidie voor Leefbaarheidsinitiatieven van de Provincie Gelderland.

VORMGEVING & WEBDESIGN

Studio 149

Vormgeving en webdesign