Samen lukt het beter

Stichting Stadsboerin Doetinchem wil oogst, land en vriendschappen graag delen. Het is prachtig om te zien hoe wij en anderen groeien door gedeelde idealen en samenwerken. Dank voor het vertrouwen, het advies, de hulp en de samenwerking!

onze partners

Samen Doetinchem Junior

Een project waarbij jonge statushouders hulp krijgen bij het opbouwen van een leven in Nederland. 

Stichting Pak An

Opgericht door de ondernemingen Grolsch en De Feestfabriek (Zwarte Cross), biedt fijne hulp door advies en netwerk.

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Zij helpen bij de ontwikkeling van ons burgerinitiatief.

Achterhoekse producenten waar we mee samenwerken

Biologische tuinderij Klein Broekhuizen in Wehl

Melkveehouderij en ijsboerderij De Steenoven in Hummelo

Varkenshouder De Dykhoeve in Herwen

Geitenkaasboerderij De Brommels in Winterswijk

Theeproducent Emma Blom

Jammakerij Groot Antink in Groenlo

Gert Smits De Heurne (groente en fruit)

Urtica De Vijfsprong in Vorden (zuivel)

Imker Gerard Obbink

Distreko, distributeur van biologische producten in de Achterhoek

Supermarkt Spar Legebeke, levert reststromen voor de kippen en varkens

Fruitbedrijf Horstink in Rha

Tuinderij T Gelders Eiland (sappen)

Netwerkpartners voor kennis en ontwikkeling

Stadslandbouwproject Stadsbruk

Stadslandbouwproject Stadsbruk Malmo in Zweden en Stadsboerin werken samen. Het uitwisselen van kennis op het gebied van stadslandbouw in combinatie met een sociaal project waarbij mensen eigen ondernemerschap opbouwen, is het uitgangspunt.

Newbie netwerk

Het Newbie netwerk in de biologische landbouw helpt met kennis voor landbouwers die volledig nieuw in de sector starten.

Slow Food Achterhoek

De Slow Food beweging zet zich af tegen de industriële productie van voedsel. Ze wil de traditionele keuken behouden en daarmee ook het oorspronkelijk gebruik van gewassen, zaden, dieren en landbouwgebruiken van een regio.

Educatie

Zone College Doetinchem

Leerlingen werken op het terrein van Stadsboerin in het kader van praktijkonderwijs.

Graafschap College

Stadsboerin is een stageplek voor leerlingen MBO.

Financiele hulp bij de start en doorontwikkeling

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Stadsboerin Doetinchem is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Coöperatiefonds van de Rabobank Noord- en Oost Achterhoek

Hiermee worden initiatieven die het maatschappelijke leven in de regio verbeteren ondersteund.

Noaberfonds Doetinchem

Een fonds ter beschikking gesteld door de gemeente Doetinchem en in beheer gegeven van de Doetinchemse Uitdaging met als doel om mensen te helpen bij het uitvoeren van initiatieven die de leefbaarheid van de burgers binnen de Doetinchemse samenleving bevorderen en de onderlinge betrokkenheid te versterken.

Provincie Gelderland

Subsidie voor Leefbaarheidsinitiatieven van de Provincie Gelderland.

VORMGEVING & WEBDESIGN

Studio 149, Arnhem

Grafisch ontwerp, dtp, webdesign